Az Egyesület története

  • A Magyar Genetikai Szövetség megalapításának gondolata 1985-ben merült fel az MTA Genetikai Bizottságában. Az elgondolást 1987-ben követte tett, amikor Budapesten, az I. Magyar Genetikai Kongresszuson megalakult a Magyar Genetikusok Szövetsége (MGSZ). Az MGSZ, az akkori gyakorlatot követve a MTESZ tagja lett, ahhoz közvetlen elnöki bizottságként kapcsolódott. Az I. Magyar Genetikai Kongresszuson a nagyválasztmány megválasztotta az MGSZ elnökségét. Az MGSZ a fenti formában 1991-ig funkcionált. Az elnökségi tagok csaknem mindegyike tagja volt az MTA Genetikai Bizottságának, amely hatékonyan képviselte a genetikai kutatásokkal kapcsolatos érdekeket. A Magyar Genetikai Szövetséget a Magyar Genetikusok egyesülete jogelődjének tekinti.
  • Az az igény, hogy a Magyar Genetikusok Egyesülete önálló tagsággal alakuljon meg a II. Magyar Genetikai Kongresszuson fogalmazódott meg Szegeden, 1991 augusztusában. A Kongresszus résztvevői megválasztották az elnökséget, és megbízták a Magyar Genetikusok Egyesületének megalakításával. Az elnökség ülést tartott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékén 1992. június 12-én és elfogadta a Magyar Genetikusok Egyesületének Alapszabályát. Titkos szavazással elnöknek megválasztotta Szabó Gábort, főtitkárnak Szabad Jánost, majd titkárnak kooptálta Szidonya Jánost. Az Elnökségi Ülés megbízta Szabó Gábort, Szabad Jánost és Szidonya Jánost a Magyar Genetikusok Egyesületének (MAGE) hivatalos bejelentésével. 

  • Az Egyesület 2016-os dokumentumai:  Pénzügyi beszámoló
  • Az Egyesület hatályos Alapszabálya

 

Vezetőség

A 2017. szeptember 8-án megtartott Tisztújító Közgyűlés után

Elnök

 MihalyJ  Dr. Mihály József
  tudományos tanácsadó
  MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, 
  Genetikai Intézet
  6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
  Telefon: +36-62-599-687
  Mobil: +36-30-608-4348
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

 

 

Főtitkár

 Vellai Tibor kicsi Dr. Vellai Tibor
  tanszékvezető egyetemi tanár
  ELTE TTK Genetikai Tanszék
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány1/C
 Telefon: +36-1-372-2500/8073
  Mobil: +36-20-571-2239
  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Titkár

KaloP   Dr. Kaló Péter
   tudományos főmunkatárs
   Mezőgazdasági Biotechnológiai 
   Kutatóközpont
   2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A u. 4
  Telefon: +36-28-525-104
  Mobil: +36-70-4911354
  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vezetőségi tagok

 Erd lyiM  Dr. Erdélyi Miklós
   igazgató, tudományos tanácsadó
   MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont,
   Genetikai Intézet
   6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
  Telefon: +36-62-599-670
  Mobil: +36-30-870-7241
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 
Sinka Rita  Dr. Sinka Rita
 egyetemi adjunktus
 SZTE TTIK, Genetikai Tanszék
 6726 Szeged, Középfasor 52.
Telefon: +36-62-544-268
Mobil: +36-30-456-0290
 
 
 
 
Szabo G  Dr. Szabó Gábor
  tanszékvezető egyetemi tanár
  Debreceni Egyetem, ÁOK,
  Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
  Telefon:+36-52-412-623
  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
 
 
 Dr. Varga Máté
 adjunktus
 ELTE TTK Genetikai Tanszék
 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon:+36-1-372 2500/8701
 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Save

Save

Save

Save

Célkitűzések

 Az egyesület célja:

  • hogy előmozdítsa a genetika tudományának fejlődését, valamint segítse tagjainak szakmai, tudományos fejlődését. Képviselje és védje a tagok érdekeit és teret biztosítson közéleti aktivitásuknak.
  • Megismertesse a genetikának és határterületeinek tudományos eredményeit, terjessze azokat és előmozdítsa gyakorlati hasznosításukat.